Decanaat

Het decanaat helpt leerlingen bij de profielkeuze en bij de LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Het decanaat wordt bemand door twee personen: Annette Beck (decaan middenbouw; klas 3 en 4) en Nienke Wieringa (decaan bovenbouw; klas 5 en 6).

klas 1 en 2

In de eerste twee jaar worden leerlingen bij het maken van keuzes voornamelijk begeleid door hun mentor.

klas 3

In de derde klas volgen ze, samen met de mentor en de decaan, een traject dat uiteindelijk uitmondt in de keuze voor een profiel. Dit profiel bepaalt voor een groot gedeelte het vakkenpakket van de bovenbouw.  

klas 4

Vanaf klas 4 speelt de LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) een rol. Leerlingen worden gemotiveerd om naar voorlichtingsavonden en bachelordagen te gaan, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het maken van een goede studiekeuze.

klas 5

In klas 5 zijn er mogelijkheden om te gaan proefstuderen en zelfs een dag mee te lopen met een student. Ook wordt er in klas 5 een LOB-dag georganiseerd waarbij diverse instellingen naar het 4e Gymnasium komen om het een en ander te vertellen over vervolgopleidingen.

klas 6

In klas 6 doen de leerlingen een beroepsstage om zich te oriënteren op een bepaald beroep binnen de richting van een mogelijke vervolgstudie. 

decanenkamer

Op school kunnen leerlingen de decanen altijd aanspreken, in het bijzonder op donderdag. De decanenkamer bevindt zich op de begane grond, naast het filmlokaal.