Stages

maatschappelijke stage

Wie vrijwilligerswerk doet, weet dat je dat niet alleen voor anderen doet, maar ook voor jezelf. Je leert veel van mensen die je hulp nodig hebben en je wordt rijker door te helpen. Een maatschappij heeft mensen nodig die niet alleen voor zichzelf zorgen maar ook een bijdrage leveren.

Leren om anderen te helpen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Daarom vormt op Het 4e Gymnasium de maatschappelijke stage nog steeds een verplicht onderdeel van de middelbare schooltijd. De stage is opgesplitst in een deel binnen school (schoolstage) en een deel buiten school (maatschappelijke stage).

De stage buiten school omvat 20 uren en vindt in zijn geheel plaats in klas 4. Er zijn twee dagen voor deze stage gereserveerd, 15 januari en 16 januari 2015. Leerlingen mogen zelf kiezen waar zij willen helpen. Veel niet-commerciële instellingen in Amsterdam werken al jaren graag samen met leerlingen van Het 4e.

schoolstage

Op het 4e Gymnasium vervullen bovenbouwleerlingen een schoolstage. Doel van de schoolstage is om leerlingen hun talenten te laten ontdekken en verder te laten ontwikkelen; niet alleen op het terrein van de schoolvakken, maar ook in bredere zin.

Dat kan zijn als juniorbegeleider of medeorganisator van een toernooi, project of feest; maar ook als deelnemer aan een van de culturele avonden – op het podium of achter de schermen; als lid van de kantinecommissie of als docent van steunles aan eerste- of tweedeklassers. Veel is mogelijk, ook het bedenken van een nieuw schoolstageproject.

De schoolstage start in de tweede helft van het 3e jaar. Alle leerlingen worden geacht aan het einde van het 3e jaar minimaal 4 schoolstage-uren te hebben volbracht. Vervolgens geldt voor de 4e en 5e jaarlaag dat er minimaal 8 schoolstage-uren worden vervuld. Sneller mag, langzamer niet. Leerlingen worden geïnformeerd over hoe ze aan deze uren kunnen voldoen.

beroepsoriënterende stage

Leerlingen uit klas 6 krijgen van school drie dagen de tijd om zich te oriënteren op een bepaald beroep binnen de richting van een mogelijke vervolgstudie. Tijdens de stage loopt de leerling mee met een begeleider die op HBO of universitair niveau functioneert. Het is de bedoeling dat de leerlingen een goed beeld krijgen van wat je onder andere zou kunnen gaan doen met een bepaalde studierichting.