Studiebegeleiding

Er zijn verschillende vormen van begeleiding op het 4e Gymnasium, variƫrend van hulp bij het maken van huiswerk tot steun op het gebied van zorg.

Het begeleidingssysteem op het 4e Gymnasium is zo georganiseerd dat de mentor hierin een centrale rol speelt. Deze krijgt informatie van de leerling, van diens ouders, juniorbegeleiders en vakdocenten; de mentor kan vervolgens bemiddelen en doorverwijzen.

huiswerkbegeleiding

Een overzicht van alle vormen van studiebegeleiding in de zogenaamde huiswerkgroep en daarbuiten is te vinden in hoofdstuk 8.2 van de schoolgids.

Voor vragen over studiebegeleiding kunt u terecht bij de huiskamermentor Marit Gerretsen of bij de eigen mentor van de leerling.

zorg

Het schoolondersteuningsprofiel (of zorgplan) geeft inzicht in de uitgangspunten van de begeleiding en zorg zoals die op dit moment op school aanwezig is.