Vertrouwenspersonen

Soms zijn er problemen waarover je als leerling moeilijk kunt spreken. Dan is het prettig te weten dat er iemand is met wie je kunt praten.

Op het 4e Gymnasium hebben we twee interne vertrouwenspersonen bij wie je terecht kunt met klachten over pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie: Ada Grisel a.grisel@het4e.nl en Dick Willemsen d.willemsen@het4e.nl

Voor medewerkers is behalve de interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. In onderstaande klachtenregeling (hoofdstuk 2) komt de taakomschrijving van beide vertrouwenspersonen aan de orde.

Klachtenregeling Esprit