Aan de ouders/verzorgers van de

leerlingen van onze eerste klassen

Amsterdam, 6 september 2017  

 

 Geachte ouders/verzorgers,

  

Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsavond op woensdag 20 september a.s.

U bent welkom vanaf zeven uur. Het programma van de avond luidt als volgt (en begint om 19.15 uur):

Van 19.15 - 20.00 uur kunt u in een bijeenkomst per klas kennis maken met de mentor en de juniorbegeleiders van uw kind en met mede-ouders. De mentor zal een korte inleiding houden over de gang van zaken op school in de eerste weken.

Pauze van 20.00 - 20.15 uur

Van 20.15 - 21.00 uur bestaat er de mogelijkheid om, in aanwezigheid van de mentor en enkele docenten, ervaringen en eerste indrukken uit te wisselen met andere ouders.

 

U kunt zich aanmelden via deze link.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marieke ‘t Hart

jaarlaagcoördinator klas 1

 

 

De klassen zitten in de volgende lokalen:

 

1A    in lokaal 116

1B    in lokaal 117

1C    in lokaal 103

1D    in lokaal 104

1E     in lokaal 105

1F     in lokaal 106