Reizen

Het 4e Gymnasium kent verschillende reizen die vanaf klas 2 worden gehouden.

klas 2: schoolkamp

De tweedeklassers gaan aan het begin van het schooljaar kamperen. Tijdens die dagen staan sociale, culturele en sportactiviteiten op het programma. De leerlingen bereiden optredens voor die ’s avonds worden uitgevoerd.

klas 3: herfstkamp

In de derde klas gaan de leerlingen tijdens het herfstkamp naar de Ardennen in België. De leerlingen maken lange wandelingen en fietstochten waarbij ze hun eigen spullen dragen en hun eigen koers moeten bepalen. De reis is gericht op sociale hegemonie en doorzettingsvermogen bij de derdeklassers.

In het derde jaar worden de klassen opnieuw ingedeeld. Deze reis is vooral gericht op sociale leerdoelen, zoals kennismaking, maar ook doorzettingsvermogen.

klas 4: moderne vreemde talen reis

Een reis van een hele week naar bijvoorbeeld Londen, Parijs, Berlijn of een andere stad in Engeland, Frankrijk of Duitsland. Ook deze reis vindt plaats aan het begin van het schooljaar. De verdeling van leerlingen over de diverse reisdoelen geschiedt op basis van vakkenpakket en wensen. FLE-leerlingen gaan altijd naar Engeland; wie Frans of Duits heeft gekozen krijgt voorrang bij de desbetreffende reis.

Naast taalvaardigheid staat deze reis in het teken van kunst en cultuur, mede ter voorbereiding op de Romereis in de vijfde klas.

klas 5: Romereis

In de vijfde klas staat de negendaagse Romereis op het programma, voor veel (oud‑)gymnasiasten een onvergetelijke ervaring. Onder deskundige leiding van docenten worden hoogtepunten van de klassieke tot en met de moderne kunst- en cultuurgeschiedenis bezocht.

Er wordt overnacht in een klooster in het centrum van Rome. Overdag wordt de stad doorkruist, waarbij de leerlingen van alles tegenkomen waarover zij in de afgelopen jaren hebben geleerd; onder meer tijdens de lessen klassieke talen, geschiedenis, filosofie, culturele vorming en beeldende vorming.

fle-reis

Los van de MVT-reis in de vierde klas, gaan de Fast Lane English-klassen ook in de eerste en tweede klas op reis naar Engeland. Deze vierdaagse reis, telkens naar een ander deel van het land, heeft tot doel de Engelse spreekvaardigheid te verbeteren.

De leerlingen logeren daarom in gastgezinnen. Overdag bezoeken ze musea, kastelen en kathedralen in de buurt, gaan naar een Engelse film en brengen een bezoek aan een Engelse school.

profielreis (facultatief)

Tot slot komt er in diezelfde periode (begin juni) ruimte om in de vijfde klas een of meer andere reizen te organiseren in het kader van het examenprogramma: de facultatieve profielreis.