Amsterdam, 7 februari 2019 

 

 

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Op donderdag 28 februari kunt u een afspraak maken met de decaan. Wij hebben hiervoor tijd vrijgemaakt tussen 16:00 – 19:00 uur.

Het is de bedoeling dat u samen met uw kind naar het gesprek komt.

 

U kunt een gesprek aanvragen als u vragen heeft over de profiel- of studiekeuze van uw kind en vragen heeft waar u zelf of met hulp van de mentor niet uitkomt

 

Wilt u gebruik maken van het spreekuur, dan kunt u zich opgeven via DEZE LINK.

 

Gezien de beperkte tijd willen wij u vragen om met enige terughoudendheid gesprekken aan te vragen. U kunt zich tot uiterlijk 13 februari opgeven en krijgt de dag erna van ons per mail de indeling te horen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Annette Beck, decaan klas 3 en 4

Nienke Wieringa, decaan klas 5 en 6