Informatie voor ouders

Veel algemene informatie over de school is te vinden in de schoolgids, met name over regelgeving; absentie; verlof; onderwijsprogramma; toetsing en rapportage; ouderbijdragen en contactgegevens.

Op onderstaande pagina's is daarnaast informatie te vinden die in het bijzonder bestemd is voor de ouders van leerlingen. Ook vindt u hier een link naar de pagina's van de medezeggenschapsraad en van de ouderraad.