Geachte ouders/verzorgers,

 

Op dinsdag 26 november kunt u met de mentor van uw kind spreken. Wij hebben hiervoor tijd vrijgemaakt tussen 18:30 – 21:30 uur en het gesprek zal ongeveer 10 minuten duren.

 

U kunt zich via DEZE LINK opgeven voor een gesprek als het voortschrijdend gemiddelde daar aanleiding toe geeft, of er als er andere zaken zijn die u graag wilt bespreken.

 

Ook bestaat er de mogelijkheid dat de mentor van uw kind u laat weten graag een gesprek met u te voeren over uw kind. Dit zal de mentor via telefonisch contact of mail kenbaar maken.

 

Wij verzoeken u zich uiterlijk 22 november voor 12:00 uur op te geven voor het mentorenspreekuur.

De mentoren zullen dan een indeling maken en u krijgt op uiterlijk 25 november van de mentoren per mail het tijdstip en lokaal te horen waarop u wordt verwacht.

 

Met vriendelijke groet, namens alle mentoren en jaarlaagcoördinatoren,

 

Annemart Somers

jaarlaagcoördinator klas 6