Ouderavond met Steven Pont

Pubertaal: hoe verkleinen we de kloof tussen onze puber en onszelf?

Beste ouders/verzorgers,


We hebben het genoegen jullie uit te nodigen voor een informatieve ouderavond op donderdag 1 december a.s.

De avond heeft als onderwerp ‘Pubertaal: hoe verkleinen we de kloof tussen onze puber en onszelf?’

De tijdgeest legt steeds meer (prestatie)druk op onze pubers. Zij hebben naast schooltaken vaak een volle agenda met vrijetijdsinvulling en/of baantjes. Op de socials is het zien en gezien worden. De pubers leven met de
paradox dat de vele nieuwe communicatiemogelijkheden door de vluchtigheid ervan eerder leiden tot eenzaamheid dan tot verbinding en verdieping. De coronamaatregelen van de afgelopen jaren hebben dit nog
versterkt. Sociaal emotionele problemen lijken toe te nemen. Ouders, docenten en hulpverleners worden meer geconfronteerd met o.m. stress, gepieker en paniekaanvallen bij pubers.

Het zijn van puber is op zich al een lastige levensfase met soms behoorlijk bijbehorend gedrag. De vraag is in deze tijden nog prangender hoe we dat gedrag het beste met elkaar kunnen leren begrijpen, voordat we
bedenken hoe we ons daar eigenlijk het best toe kunnen verhouden. 

Steven Pont verzorgt voor ons een zeer informatieve en interactieve avond over pubergedrag, het puberbrein en welke pubertaal we wellicht zelf moeten leren spreken om de kloof tussen onze puber en onszelf wat te verkleinen. Steven is een bekend ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut (stevenpont.nl).

Inloop op school vanaf 19:30 uur, start om 20:00 uur in de aula. Opgeven kan via een mailtje naar: ouderraad@het4e.nl

We verheugen ons op jullie komst!

Met vriendelijke groet,
de ouders van de Ouderraad en de zorg-coördinatoren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.