Decanaat

Het decanaat helpt leerlingen bij de profielkeuze en bij de LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Het decanaat wordt bemand door twee personen: Annette Beck (decaan middenbouw; klas 3 en 4) en Nienke Wieringa (decaan bovenbouw; klas 5 en 6).

Het eerste aanspreekpunt in de keuzebegeleiding is de mentor. De begeleiding begint in klas 3 met de profielkeuze en wordt afgesloten in klas 6 met de studiekeuze. De rol van de decanen is het begeleiden van de mentor en de leerlingen. Ook organiseren de decanen verschillende activiteiten waar leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over keuzes maken.

klas 3

In de derde klas volgen leerlingen, samen met de mentor en de decaan, een traject dat uiteindelijk uitmondt in de keuze voor een profiel. Dit profiel bepaalt voor een groot gedeelte het vakkenpakket van de bovenbouw. Tijdens de mentorlessen worden leerlingen op dit keuzeproces voorbereid en worden de leerlingen uitgedaagd om met hun ouders over dit proces te praten. 

In december wordt een middag georganiseerd waarbij de leerlingen aan bovenbouwleerlingen vragen over hun gemaakte profielkeuze kunnen stellen. Voor de ouders wordt er in januari een ouderavond over de profielkeuze georganiseerd. Leerlingen en ouders die dit wensen kunnen een afspraak maken voor een gesprek met de decaan middenbouw.  

klas 4

Vanaf klas 4 speelt de LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) een rol. Leerlingen worden gemotiveerd om naar voorlichtingsavonden en bachelordagen te gaan, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het maken van een goede studiekeuze. In het voorjaar wordt er een middag georganiseerd waar leerlingen in klassenverband met de mentor spreken over hun studiekeuzeproces.

klas 5

In klas 5 zijn er mogelijkheden om te gaan proefstuderen bij onderwijsinstellingen. Ook wordt er in klas 5 een LOB-ochtend georganiseerd onder begeleiding van de mentor.

In mei wordt voor klas 4 en 5 de 4 voor 4 middag georganiseerd waarop oud-leerlingen vertellen over hun studiekeuzeproces, de door hen gekozen opleiding en/of over hun ervaring met een tussenjaar. Voor deze jaarlagen worden door de Amsterdamse decanenkring ook in maart twee avonden georganiseerd waarbij bijna alle studierichtingen vertegenwoordigd zijn. Verder wordt er voor klas 4, 5 en 6 een University Colleges & Buitenlandmiddag georganiseerd in samenwerking met de andere gymnasia in Amsterdam. 

klas 6

In klas 6 doen de leerlingen een beroepsstage om zich te oriënteren op een bepaald beroep binnen de richting van een mogelijke vervolgstudie. Ook in klas 6 is er de mogelijkheid om te gaan proefstuderen bij onderwijsinstellingen.

 

decanenkamer

Op school kunnen leerlingen de decanen altijd aanspreken, in het bijzonder op donderdag. De decanenkamer bevindt zich op de begane grond, naast het filmlokaal.

Meer informatie over het decanaat (waaronder profiel- en studiekeuze) vind je op decanaat.het4e.nl