examens

   

Centraal Examen

Alle informatie over het centraal schriftelijk examen vind je op Examenblad.nl.

Examenblad.nl

centrale examens vo

Examenreglement

Op deze pagina staan de documenten die de rechten en plichten van leerlingen beschrijven en de gang van zaken rondom het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Schoolexamen (SE) en centraal schriftelijk examen (CE) vormen samen 'het eindexamen ́.

 

 

PTA KLAS 4

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting

PTA KLAS 5

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting

PTA KLAS 6

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting

Bijzondere omstandigheden
Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor er moet worden afgeweken van dit examenreglement. Daarvoor kun je te allen tijde een verzoek indienen bij de examencommissie, via een mail aan examencommissie@het4e.nl

Absentie
Afwezigheid bij een PTA-onderdeel door ziekte of een andere vorm van overmacht dient voor aanvang van het afnamemoment van dit onderdeel doorgegeven te worden aan de absentieregistratie (verzuim@het4e.nl).  Deze melding wordt voor een minderjarige leerling gedaan door een ouder/verzorger, een meerderjarige leerling kan deze melding ook zelf doen.

Naast de absentiemelding vullen de ouders of de leerling binnen 48 uur na het afnamemoment tevens het digitale Absentieformulier voor de examencommissie in. Met dit formulier registreert de examencommissie de leerlingen die in aanmerking komen voor het inhalen van een PTA-onderdeel.

Bezwaar en beroep
Indien een betrokkene zich bij de beoordeling van een examenonderdeel benadeeld voelt, kan de betrokkene een verzoek tot heroverweging indienen bij de examencommissie via een mail naar examencommissie@het4e.nl. Dit dient te gebeuren binnen drie werkdagen nadat het vermeende nadeel aan de betrokkene bekend is gemaakt, of redelijkerwijs bij de betrokkene bekend had kunnen zijn. 

Absentie

Formulier voor Examencommissie

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.