Lessentabel

Het 4e Gymnasium hecht veel waarde aan een brede opleiding, zodat leerlingen in de loop van hun schoolcarrière een richting kunnen kiezen die past bij hun talent en interesse. Bovenop het standaard vakkenpakket, zoals dat op de meeste gymnasia wordt aangeboden, heeft het 4e Gymnasium vanaf de eerste klas een aantal bijzondere vakken op het rooster staan zoals film, drama, filosofie en sterrenkunde. Met uitzondering van sterrenkunde kunnen leerlingen ook examen doen in deze vakken.

 

Onderbouw: klas 1 t/m 3

 

Vak/lesuren

1e klas 

2e klas

3e klas

Nederlands

3,5

3

3

Klassieke Talen

4

-

-

Grieks

-

3

3

Latijn

-

3

3

Frans

3

2

2

Engels

3

2

2

Duits

-

3

2

Geschiedenis

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

Economie

-

-

2

Filosofie

1

0,5

2

Wiskunde

3,5

3

3

Sterrenkunde

2

-

-

Natuurkunde

-

2

2

Scheikunde

-

2

Biologie

2

3

-

Beeldende Vorming

2

1

1

Film

2

2

1

Muziek

1

1

-

Drama

1

1

1

Lichamelijke Opvoeding

3

2

2

Mentorles

1

1

1

Plusles

1

1

 

Totaal

37

37,5

36

 

Opmerkingen bij de tabel:

·        aantallen zijn uitgedrukt in lesuren van 45 minuten.

·        Sommige vakken worden maar in één semester aangeboden, of in het ene semester meer dan in het andere, waardoor op jaarbasis soms een gemiddelde van 0,5 of 3,5 ontstaat.

·        Klassieke talen en klassieke cultuur: in de eerste klas wordt een geïntegreerd programma van klassieke cultuur, Grieks en Latijn aangeboden. Vanaf de tweede klas staan beide klassieke talen apart op het rooster.

·        Mentorles: in de eerste klas worden mentorlessen gegeven in halve groepen. Zie par. 8.1.

·        Plusles: pluslessen zijn bestemd voor vak- of studiehulp. Zie par. 8.2.

·        De verschillen met de reguliere lessentabel zijn in de Fast Lane English tabel gemarkeerd; het aantal lesuren in de reguliere lessentabel staat tussen haakjes.

 

 

Onderbouw Fast Lane English

 

Vak/lesuren

1e klas 

2e klas

3e klas

Nederlands

3,5

3

3

Klassieke Talen

4

-

-

Grieks

-

3

3

Latijn

-

3

3

Frans

3

2

2

Fast Lane English

5 (3)

5 (2)

5 (2)

Duits

-

3

2

Geschiedenis

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

Economie

-

-

2

Filosofie

- (1)

- (0,5)

- (2)

Wiskunde

3,5

3

3

Sterrenkunde

2

-

-

Natuurkunde

-

2

2

Scheikunde

-

2

Biologie

2

3

-

Beeldende Vorming

2

- (1)

- (1)

Film

2

1 (2)

1

Muziek

2 (1)

1

 

Drama

- (1)

- (1)

1

Lichamelijke Opvoeding

2 (3)

2

2

Mentorles

1

1

1

Plusles

1

1

 

Totaal

37

37

36

 

Aan het einde van klas 3 maken leerlingen een keuze uit een van de vier profielen: dit zijn samenhangende vakkenpakketten, waarbinnen soms nog keuzemogelijkheden bestaan. Daarnaast volgt iedere leerling een aantal gemeenschappelijke vakken. Tot slot kiest iedere leerling nog één of twee extra examenvakken.

 

Bovenbouw: klas 4 t/m 6

 

 

Vak/lesuren

4e klas

5e klas

6e klas

 

Gemeenschappelijk deel

 

Nederlands

3

3

2,5

 

Grieks of Latijn

4

5

4,5

 

Engels1

2

3

2

 

Frans

2

 

 

 

Duits

2

 

 

 

Geschiedenis & Maatschappijleer

3

 

 

 

Algemene Natuurwetenschappen: Filosofie; Sterrenkunde

1

1

 

 

Lichamelijke Opvoeding

2

2

1

 

Profieldeel Cultuur & Maatschappij

 

Geschiedenis2

 

4

3

 

Aardrijkskunde

2

3

3,5

2 van deze

Grieks of Latijn (tweede klassieke taal)3

4

4,5

4,5

Frans2

 

3

3

Duits2

 

3

3

Filosofie

2

3

3

Kunstvak

2

3

3

1 van deze

Wiskunde C

3

3

3,5

Wiskunde A

3

3

3,5

 

Profieldeel Economie & Maatschappij

 

Geschiedenis2

 

4

3

 

Economie

3

4

2,5

1 van deze

Frans2

 

3

3

Duits2

 

3

3

Aardrijkskunde

2

3

2,5

1 van deze

Wiskunde A

3

3

3,5

Wiskunde B

3

4

3,5

 

Profieldeel Natuur & Gezondheid

 

Scheikunde

2

3

3

 

Biologie

2

3,5

3,5

1 van deze

Aardrijkskunde

2

3

2,5

Natuurkunde

2

3,5

3,5

1 van deze

Wiskunde B

3

4

3,5

Wiskunde A

3

3

3,5

 

Profieldeel Natuur & Techniek

 

Scheikunde

2

3

3

 

Natuurkunde

2

3,5

3,5

 

Wiskunde B

3

4

3,5

 

Wiskunde D

1

4

3

 

Opmerkingen bij de tabel:

1 Leerlingen uit het Fast Lane English-traject volgen in zowel de vierde als de vijfde klas 4 uur Engels. Dit vak wordt beschouwd als keuzevak en niet als keuze-examenvak. Aan het einde van de vijfde klas sluit het Fast Lane English-traject af met het Cambridge examen (zie par. 5.1). De leerlingen doen daarnaast ook gewoon mee met het reguliere eindexamen Engels in de zesde klas.

2 Geschiedenis, Frans en Duits hebben binnen de profielen in de vierde klas geen of minder uren, omdat deze vakken ook in het Gemeenschappelijk deel zitten.

3 In het profiel Cultuur & Maatschappij is in de vierde klas de tweede klassieke taal verplicht.

 

Uitleg bij de vakken:

Grieks/Latijn: Tot en met de derde klas volgen alle leerlingen beide klassieke talen, vanaf klas 4 kiest iedere leerling tenminste één klassieke taal. Het kiezen van beide klassieke talen wordt gestimuleerd. Het vak kcv (klassieke culturele vorming) is in de klassieke talen verwerkt.

Lichamelijke Opvoeding: dit is het enige vak dat weliswaar tot en met de zesde klas wordt gegeven, maar waarin de leerlingen geen examen doen. In plaats daarvan moet bij LO aan het handelingsdeel worden voldaan.

Geschiedenis & Maatschappijleer: in de vierde klas worden geschiedenis en maatschappijleer als één geïntegreerd vak gegeven; vanaf de vijfde klas wordt geschiedenis zelfstandig aangeboden.

Algemene Natuurwetenschappen: Dit vak is wettelijk niet meer verplicht en wordt vanaf 2016-2017 afgebouwd. De leerlingen in jaarlaag 4 zullen geen ANW meer krijgen. De leerlingen in jaarlaag 5 maken de cyclus met ANW sterrenkunde nog af.

Kunstvak: het 4e Gymnasium biedt in de bovenbouw de beeldende variant van het kunstvak (deze wordt op het 4e Gymnasium ingevuld met film) en de dramavariant.

Wiskunde: de Tweede Fase telt vier wiskundevakken: wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C en wiskunde D, waarin deels verschillende onderwerpen worden behandeld. Wiskunde C sluit aan bij het profiel C&M en wiskunde A sluit aan bij de profielen E&M of N&G. Wiskunde B is een stuk abstracter dan wiskunde A en wiskunde C en kan gekozen worden door leerlingen met de profielen E&M en N&G. Bij NT is Wiskunde B en Wiskunde D verplicht. Wiskunde D is een vak voor echte  liefhebbers en voor leerlingen die voor een exacte studie kiezen.

Overig: in de Tweede Fase is er naast de reguliere vakken ook aandacht voor diverse stages en het profielwerkstuk.