Overgang

Op de overgangsvergadering, gevormd door alle docenten die aan de leerling lesgeven, wordt beslist over het al dan niet bevorderen van een leerling. Een beoordeling vindt plaats aan de hand van de overgangsnormen.

Om de bespreking zo zorgvuldig mogelijk te doen plaatsvinden wordt er gebruik gemaakt van een huishoudelijk reglement.

In het schooljaar 2021/2022 wordt er in klas 2 en 4 een pilot gehouden met de mogelijkheid van voorwaardelijke overgang.