Profielkeuze

profielen

Aan het einde van klas 3 kiest een leerling uit een van de 4 profielen die gelden in de tweede fase van de opleiding:

 

 1. Cultuur & Maatschappij (C&M)
 2. Economie & Maatschappij (E&M)
 3. Natuur & Gezondheid (N&G)
 4. Natuur & Techniek (N&T)

 

 

 

tweede fase

Het programma van de Tweede Fase (klas 4, 5, 6) bestaat uit drie onderdelen:

 

A. Een gemeenschappelijk deel voor alle leerlingen:  

 • Nederlands
 • Engels
 • Een klassieke taal
 • L.O.
 • Maatschappijleer / geschiedenis (klas 4)
 • ANW / filosofie (klas 4)
 • Frans en Duits (klas 4)

 


B. Een profieldeel (een leerling kiest een van de vier):

 • Cultuur en Maatschappij (C&M) met als vakken: wiskunde C (of A), geschiedenis, aardrijkskunde en twee van de culturele vakken: filosofie, kunstvak film of kunstvak drama, Frans, Duits of een tweede klassieke taal. In klas 4 is een tweede klassiek taal nog verplicht.
 • Economie en Maatschappij (E&M) met als vakken: wiskunde A (of B), geschiedenis, economie en één van de vakken: aardrijkskunde, Frans of Duits.
 • Natuur & Gezondheid (N&G) met als vakken: wiskunde B (of A), scheikunde, biologie en één van de vakken aardrijkskunde of natuurkunde.
 • Natuur & Techniek (N&T)
  met als vakken: wiskunde B, scheikunde, natuurkunde en wiskunde D.

 


C. Een vrij deel:

Het vrije deel bestaat uit verschillende stages, het profielwerkstuk, reizen, LOB en keuzevakken.

Je moet één keuzevak kiezen (behalve bij C&M). Je kunt kiezen uit alle aangeboden vakken, echter: je moet wiskunde B volgen om wiskunde D te mogen kiezen. 

Meer informatie over de profielkeuze is te verkrijgen bij het decanaat.