Profielkeuze

profielen

Aan het einde van klas 3 kiest een leerling uit een van de 4 profielen die gelden in de tweede fase van de opleiding:

 

  1. 1. Cultuur & Maatschappij (C&M)
  2. 2. Economie & Maatschappij (E&M)
  3. 3. Natuur & Gezondheid (N&G)
  4. 4. Natuur & Techniek (N&T)
 
het programma

Het programma van de Tweede Fase bestaat uit drie onderdelen:

  • a. het gemeenschappelijk deel
  • b. het profieldeel
  • c. het vrije deel

  

 

het gemeenschappelijk deel

In onderstaand schema staan de vakken die horen bij dit verplichte deel:

Nederlands

Engels

Een klassieke taal

Maatschappijleer

Wetenschapsfilosofie

Lichamelijke opvoeding

 

 

het profieldeel

Hieronder staan de vier profielen met de vakken die daarbij horen.

De cultuurprofielen:

C&M

E&M

Wiskunde C/A

Wiskunde A/B

Geschiedenis

Economie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

 

 

2 vakken kiezen uit:

1 vak kiezen uit:

Filosofie/Frans/Duits/Kunstvak*/

 Aardrijkskunde/Frans/Duits

2e klassieke taal

 

* Een leerling kan het Kunstvak Film of het Kunstvak Theater kiezen. Beide vakken is alleen mogelijk wanneer een van de twee vakken een extra vak is.

 

De natuurprofielen:

N&G

N&T

Wiskunde B/A

Wiskunde B

Scheikunde

Scheikunde

Biologie

Natuurkunde

 

Wiskunde D

1 vak kiezen uit:

 

Aardrijkskunde/Natuurkunde

geen keuze

 

het vrije deel

Het vrije deel bestaat uit verschillende stages, het profielwerkstuk, reizen, LOB en keuzevakken.

Een leerling moet één keuzevak kiezen (behalve bij C&M). Je kunt kiezen uit alle aangeboden vakken echter, je moet wiskunde B volgen om wiskunde D te mogen kiezen.

Extra vakken mogen. Extra vakken worden waar mogelijk ingeroosterd.

 

Meer informatie over de profielkeuze is te verkrijgen bij het decanaat.