Profielkeuze

profielen

Aan het einde van klas 3 kiest een leerling uit een van de 4 profielen die gelden in de tweede fase van de opleiding:

 

  1. 1. Cultuur & Maatschappij (C&M)
  2. 2. Economie & Maatschappij (E&M)
  3. 3. Natuur & Gezondheid (N&G)
  4. 4. Natuur & Techniek (N&T)
 
het programma

Het programma van de Tweede Fase bestaat uit drie onderdelen:

  • a. het gemeenschappelijk deel
  • b. het profieldeel
  • c. het vrije deel

  

 

het gemeenschappelijk deel

In onderstaand schema staan de vakken die horen bij dit verplichte deel:

Nederlands

Engels

Een klassieke taal

Maatschappijleer en Wereldburgerschap

Wetenschapsfilosofie

Lichamelijke opvoeding

 

 

het profieldeel

Hieronder staan de vier profielen met de vakken die daarbij horen.

De cultuurprofielen:

C&M

E&M

Wiskunde C/A*

Wiskunde A/B

Geschiedenis

Economie

 

Geschiedenis

1 vak kiezen uit: 1 vak kiezen uit:

Aardrijkskunde/Economie

Aardrijkskunde/Frans/Duits

1 vak kiezen uit:

 

Filosofie/Frans/Duits/Kunstvak**/2e klassieke taal

 

* Wiskunde B is in overleg met de decaan mogelijk.

** Een leerling kan het Kunstvak Film of het Kunstvak Theater kiezen. Beide vakken is alleen mogelijk wanneer een van de twee vakken een extra vak is.

 

De natuurprofielen:

N&G

N&T

Wiskunde B/A

Wiskunde B

Scheikunde

Scheikunde

Biologie

Natuurkunde

1 vak kiezen uit:

1 vak kiezen uit:

Aardrijkskunde/Natuurkunde

Wiskunde D/Biologie

 

het vrije deel

Het vrije deel bestaat uit verschillende stages, het profielwerkstuk, reizen, LOB en keuzevakken.

Een leerling moet één keuzevak kiezen. Je kunt kiezen uit alle aangeboden vakken echter, je moet wiskunde B volgen om wiskunde D te mogen kiezen.

Extra vakken mogen. Extra vakken worden waar mogelijk ingeroosterd.

 

Meer informatie over de profielkeuze is te verkrijgen bij het decanaat.