Ruimte voor talent

Met de wetenschap dat we een bovengemiddeld aantal zeer talentvolle leerlingen op school hebben, werken we bewust aan een klimaat waarin talent ook de ruimte krijgt zich verder te ontwikkelen. Deze ruimte bieden we op verschillende manieren.

algemeen

  • Door -waar mogelijk - te differentiëren binnen lessen worden leerlingen gestimuleerd verder te gaan dan de basisstof.
  • Er worden verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten georganiseerd waar leerlingen hun talenten kunnen ontplooien.
  • Er is een richtlijn voor excellente leerlingen die ook uitblinken in bijvoorbeeld sport, acteren, muziek of ballet. Deze zogenaamde multi-talenten willen we op het 4e Gymnasium ruim baan geven.

onderbouw

Leerlingen in de onderbouw die wel wat uitdaging kunnen gebruiken, mogen in overleg lestijd inruilen voor eigen projecten.

Eén van de speerpunten binnen het mentoraat is de motivatieproblematiek van een deel van onze slimme leerlingen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zo wordt er een pilot gehouden waarbij begaafde leerlingen uit de onderbouw filosofie in de bovenbouw volgen.

 

bovenbouw

In de bovenbouw kunnen leerlingen extra examenvakken kiezen.

We stimuleren excellente leerlingen uit de jaarlagen 4 en 5 om mee te doen met universiteitsprogramma’s zoals “Pre-university”, “Lapp-topp” en “UvA-masterclass”.

Daarnaast is het 4e Gymnasium in 2014 gestart met het Honoursprogramma, waarbij leerlingen kans krijgen om zich te ontwikkelen op gebieden buiten het reguliere curriculum.