Stages

maatschappelijke stage

Wie vrijwilligerswerk doet, weet dat je dat niet alleen voor anderen doet, maar ook voor jezelf. Je leert veel van mensen die je hulp nodig hebben en je wordt rijker door te helpen. Een maatschappij heeft mensen nodig die niet alleen voor zichzelf zorgen maar ook een bijdrage leveren.

Leren om anderen te helpen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Daarom vormt op Het 4e Gymnasium de maatschappelijke stage nog steeds een verplicht onderdeel van de middelbare schooltijd. De stage is opgesplitst in een deel binnen school (schoolstage) en een deel buiten school (maatschappelijke stage).

De stage buiten school omvat 20 uren en vindt in zijn geheel plaats in klas 4. Er zijn twee dagen voor deze stage gereserveerd, 15 januari en 16 januari 2015. Leerlingen mogen zelf kiezen waar zij willen helpen. Veel niet-commerciële instellingen in Amsterdam werken al jaren graag samen met leerlingen van Het 4e.

schoolstage

Op het 4e Gymnasium vervullen bovenbouwleerlingen een schoolstage. Doel van de schoolstage is om leerlingen ook op een andere manier betrokken te laten zijn bij school.

Dat kan zijn als juniorbegeleider; als medeorganisator van een toernooi, project, feest of een van de culturele avonden; als lid van de kantinecommissie; als docent van steunles aan eerste- of tweedeklassers of door de school te vertegenwoordigen op een debattoernooi. Veel is mogelijk, ook het bedenken van een nieuw schoolstageproject.

De schoolstage vindt plaats in het 3e en 4e leerjaar. Alle leerlingen worden geacht in totaal 10 uren te besteden aan deze stage. Leerlingen worden geïnformeerd over hoe ze aan deze uren kunnen voldoen.

beroepsoriënterende stage

Leerlingen uit klas 6 krijgen van school twee dagen de tijd om zich te oriënteren op een bepaald beroep binnen de richting van een mogelijke vervolgstudie. Tijdens de stage loopt de leerling mee met een begeleider die op HBO of universitair niveau functioneert. Het is de bedoeling dat de leerlingen een goed beeld krijgen van wat je onder andere zou kunnen gaan doen met een bepaalde studierichting.