Dyslexie

In de eerste klas worden alle leerlingen getest op spelling en leesvaardigheid. Als daar aanleiding toe bestaat, krijgen leerlingen een speciaal hulpprogramma aangeboden door de taalcoördinator. Leerlingen met hardnekkige problemen op spelling- en/of leesgebied kunnen het advies krijgen om op dyslexie te worden getest door een gespecialiseerd instituut.

De taalcoördinator overlegt met de docenten en de ouders; de ouders beslissen of ze het advies overnemen en betalen dit onderzoek zelf. Leerlingen met een lichte vorm van dyslexie kunnen in het algemeen met ondersteuning zoals extra tijd tijdens toetsen (inclusief het eindexamen) goed functioneren op school; bij zwaardere vormen van dyslexie is dit niet afdoende en wordt de leerling voor ondersteuning doorverwezen naar een remedial teacher.