Faalangst-reductietraining

Sommige leerlingen halen prima cijfers, maar voelen toch een voortdurende druk of angst voor het presteren. Er kan dan sprake zijn van faalangst. Leerlingen kunnen hierop worden getest en vervolgens doorverwezen naar de trainingen faalangstreductie (het tegengaan van faalangst).

Het doel van deze trainingen is om leerlingen zelf hun persoonlijke barrières te laten herkennen en afbreken. Bovendien kunnen ze ervaringen met anderen delen en daardoor relativeren. Aanmelding vindt plaats via de mentor. De training is bestemd voor leerlingen van klas 2 t/m 5.