Huiswerkbegeleiding

Leerlingen kunnen als dat nodig is na de lessen huiswerk op school maken. De zogenaamde huiswerkgroep is bedoeld voor leerlingen uit alle klassen, die slecht aan het werk komen, zich moeilijk kunnen concentreren of die thuis geen rustige werkplek hebben.

In de huiswerkgroep worden verschillende vormen van begeleiding aangeboden aan deze leerlingen. Deze vormen zijn: een huiskamer, lokalen met begeleiding en steunles door een bovenbouwleerling. De huiswerkgroep wordt gecoördineerd door Marit Gerretsen.

De huiskamer
In de huiskamer kunnen de leerlingen na hun lange dag school eerst even ontspannen. Er staat limonade, er kan een broodje gesmeerd worden en er is ruimte om even te kletsen of een spelletje te spelen. Na een half uur worden de leerlingen door de huiskamermentor in één van de werklokalen geplaatst.

Lokalen met begeleiding
In deze lokalen zijn studenten aanwezig die de leerlingen wat meer ondersteunen en ruimte geven voor inhoudelijke hulp. Leerlingen kunnen vragen stellen over de lesstof, geholpen worden bij het maken van een planning en worden overhoord.

Steunles
Als een rustige werkomgeving en een inhoudelijk steuntje in de rug niet voldoende zijn, is er ruimte voor individuele begeleiding. Leerlingen met een probleemvak worden gekoppeld aan een bovenbouwleerling die hier goed in is. Steunles kan plaatsvinden in de ruimte die hiervoor beschikbaar is binnen de huiswerkgroep, of op een plek die de leerling en begeleider samen afspreken.

Aanmelden
Leerlingen kunnen zich via hun ouders bij hun mentor aanmelden voor de huiswerkgroep. De mentor laat na overleg met onder andere de conrector van de afdeling weten of er een plekje voor de leerling beschikbaar is.

Voor de huiswerkgroep wordt een financiële vergoeding gevraagd, waarmee de huiswerkbegeleiders worden betaald. Mochten de financiën een belemmering vormen voor deelname aan de huiswerkgroep, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding om te kijken of er een tegemoetkoming mogelijk is.