Plusles

Buiten de huiswerkgroep is er nog een vorm van begeleiding mogelijk voor leerlingen in klas 1 en 2: de zogenaamde pluslessen.
In de eerste helft van het schooljaar wordt aan leerlingen in klas 1 die dat nodig hebben pluslessen in studievaardigheden aangeboden: het leren leren.
Soms heeft een leerling geen behoefte aan algemene studiehulp, maar beperkt de achterstand of het probleem zich tot één specifiek vak; bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Voor die leerlingen zijn er extra pluslessen op het gebied van een bepaald vak.

Deze pluslessen worden gegeven door docenten van de school. Er zijn pluslessen Frans, Engels, Nederlands, wiskunde en klassieke talen. Aanmelding voor de plusles vindt plaats via de mentor.