Spitsklas

Speciaal voor leerlingen van groep 8 van de basisschool organiseert het 4e Gymnasium iedere woensdagmiddag vanaf de herfstvakantie tot en met juni de Spitsklas. Deze klas is bedoeld voor leerlingen met talent voor het gymnasium, maar bij wie hiaten in de taalvaardigheid of culturele bagage op termijn een belemmering kunnen vormen.

Het programma is erop gericht leerlingen voor te bereiden op het taal- en kennisniveau van het gymnasium. Er wordt veel aandacht besteed aan woordenschat (met name schooltaal), aan spelling en grammatica. Ook studievaardigheden, zoals 'woordjes leren' komen aan bod. In alle lessen komt de voorbereiding op de klassieke vorming aan bod. In aansluiting op de lessen vindt er een excursie plaats.