Taalbeleid

Op een school die openstaat voor leerlingen met verschillende culturele achtergronden, is het belangrijk om taalachterstanden tijdig te signaleren en te verhelpen. Maar omdat de taalvaardigheid van elke leerling in belangrijke mate het schoolsucces bepaalt, richt het taalbeleid op het 4e Gymnasium zich op alle leerlingen.

Het taalonderwijs heeft tot doel de taalvaardigheid van leerlingen op een adequaat niveau te brengen. Het taalbeleid van de school is er op gericht dit taalvaardigheidsniveau bij alle leerlingen te bereiken, onafhankelijk van het niveau waarmee de leerling instroomt.

Bij alle vakken is er daarom aandacht voor taalvaardigheid. Leerlingen vergroten op die manier hun woordenschat, leren hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en doorzien de structuur van steeds moeilijkere en langere teksten. Vakdocenten laten zien dat het loont om beter te kunnen lezen, schrijven en spreken, zodat alle leerlingen mee kunnen doen in een maatschappij die hoge eisen stelt aan taalvaardigheid.

De school zorgt voor diagnose, aanpak en evaluatie en voor communicatie daarover met de betrokken leerlingen, ouders en docenten.