Organisatie

De leiding van de school en van het personeel is in handen van de rector en de conrector, die samen de schoolleiding vormen.

De schoolleiding is belast met het formuleren, het uitvoeren en het monitoren van het beleid van de school, de zorg voor de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijs en het personeelsbeleid en de zorg voor het personeel. De rector is eindverantwoordelijk voor al deze zaken en uiteraard voor de financiën. De rector is ook de eerste gesprekspartner van het bestuur en van externe partners van de school.

De rector en de conrector zijn elk de direct-leidinggevende van een deel van de medewerkers, en zij geven leiding aan de drie "bouwen" (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) en aan de zes jaarlaagcoördinatoren. 

De jaarlaagcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor alle uitvoeringszaken die direct met onze leerlingen te maken hebben, zoals de coördinatie van verzuim, het regelen van uitstapjes en reizen, eventuele strafmaatregelen etc.

De jaarlaagcoördinatoren vormen een team met de mentoren van hun jaarlaag. De mentoren onderhouden de contacten met de leerlingen en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers.