Schoolleiding

De leiding van de school en van het personeel is in handen van de rector en de conrector, die samen de schoolleiding vormen.

rector Jeroen Bergamin j.bergamin@het4e.nl
conrector  Antoinette Dobbelmann a.dobbelmann@het4e.nl

De rector en de conrector zijn elk de direct-leidinggevende van een deel van de medewerkers, en zij geven leiding aan de drie "bouwen" (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) en aan de zes jaarlaagcoördinatoren.