Telefoon in de klas

Het gebruik van slimme telefoons in het onderwijs is volop in het nieuws, zowel in positieve als in negatieve zin. Ook wij merken dat de concentratie van leerlingen beïnvloed wordt door de afleidingen die slimme telefoons veroorzaken. Tegelijkertijd zijn er vele onderwijstoepassingen die gebruik maken van de telefoon wat zorgt voor een dilemma: we willen dat leerlingen de telefoon nuttig kunnen gebruiken en ook verstandig leren gebruiken, maar tegelijkertijd willen we de negatieve invloeden op het leren (bijvoorbeeld concentratieverlies) voorkomen. Kortom: we zoeken een manier van werken waarbij we de voordelen behouden maar de nadelen uit de weg gaan.

In elk lokaal hangt een zogenaamde telefoontas (zie de afbeelding) en bij binnenkomst bieden we de leerling een keuze: òf je houdt je telefoon in je eigen tas (dus niet in je broekzak of jas) òf je plaatst je telefoon in de telefoontas.

Kiest de leerling ervoor om de telefoon in zijn eigen tas te houden en wordt de telefoon gebruikt op een moment dat dit niet door de docent is aangegeven dan krijgt de leerling eerst één waarschuwing. Bij de tweede keer komt er een rode kaart en wordt de leerling het lokaal uit gestuurd.

Als de leerling binnen twee weken voor een tweede keer om deze reden een rode kaart krijgt dan worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van het ongewenste gedrag. Komt het tot een derde vergrijp, dan volgt een gesprek met leerling en ouders. Mocht dat nog steeds niet leiden tot verbetering dan verbieden we deze leerling om de telefoon mee te nemen in het lokaal en wordt de schoolleiding ingeschakeld om passende maatregelen te nemen bij elke overtreding.

Als de leerling ervoor kiest om de telefoon in de klassikale telefoontas op te bergen dan is de verleiding om hem te gebruiken een stuk minder. Dit werkt dus in het (leer)voordeel van de leerling.

De schoolleiding is niet aansprakelijk voor diefstal of voor beschadiging van de in de telefoontas opgeborgen zaken. Bij het gebruik van de telefoontas worden de zaken dus nadrukkelijk niet aan de school in bewaring gegeven. De telefoontas dient te worden beschouwd als service van de school ten behoeve van de leerlingen. De telefoontas hangt goed in het zicht in het lokaal en het is de eigen keuze van de leerling (eventueel in overleg met het thuisfront) om van de telefoontas gebruik te maken

Vindt de leerling beide keuzes onwenselijk dan kan de telefoon ook nog in het eigen kluisje worden opgeborgen.

De boodschap achter dit alles is natuurlijk: gebruik je telefoon tijdens de les alleen als dat door de docent wordt gevraagd en verheug je op de pauzes om al je sociale contacten te kunnen onderhouden (online en offline)!

We hopen met dit beleid een werkbare oplossing te bieden voor een fenomeen dat niet meer weg te denken is uit onze maatschappij maar waar we met z’n allen wel zo verstandig mogelijk mee om willen gaan.