Zorg

Soms heeft een leerling behoefte aan begeleiding die uitstijgt boven de vak- of studiehulp; bijvoorbeeld vanwege lichamelijke of psychische klachten. In dat geval kan een beroep worden gedaan op onze zorgstructuur. Doorverwijzing vindt plaats via de mentor/leerjaarcoördinator en de zorgcoördinator.

 

Meer over het zorgprofiel van het 4e Gymnasium is te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school.

Hieronder vindt u de verschillende vormen van zorginstanties en -regelingen van het 4e Gymnasium.