Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Dus ook leerlingen met een beperking. Om de problemen die dit kan opleveren hanteerbaar te maken en zo mogelijk te overwinnen is er ambulante begeleiding voor deze leerlingen.

Problemen die de leerling op school ondervindt staan nooit op zichzelf en kunnen zich in diverse situaties anders uiten. In de begeleiding wordt hier rekening mee gehouden en is intensief contact met ouders van belang. We bepalen samen met school en ouders hoe we het kind het beste kunnen ondersteunen bij zijn ontwikkeling. Door middel van regelmatig evalueren houden we de ontwikkeling in de gaten en stellen het opgestelde begeleidingsplan bij. Ook stellen we zo nodig aanvullende (externe) interventies voor.

 

De ambulante begeleiding kan individueel gegeven worden en richt zich op:

·        versterken van de studievaardigheden (organiseren, plannen, huiswerk maken, overzicht hebben)

·        versterken van de sociale vaardigheden

·        klassenvoorlichting over de problematiek van de leerling

·        gerichte observatie tussen leerlingen onderling

De begeleiding gaat uit van oplossingsgericht denken en handelen.

 

Naast individuele begeleiding aan kinderen en hun ouders, biedt de ambulante dienst vormen van ondersteuning aan de school en leerkrachten zoals:

·        voorlichting aan het docententeam over de problematiek van de leerling

·        begeleidingstips voor probleemgedrag

·        het opstellen, uitvoeren en evalueren van het handelingsplan

·        gerichte observatie van interactie tussen leerkracht, mentor en leerling(en)

·        advies en informatie over de verschillende trajecten binnen de externe zorg

 

Er is altijd iets dat wél goed gaat, waar mogelijkheden en kansen liggen. Door hier samen over na te denken komt de leerling dichter bij het oplossen van het probleem. De eigen ideeën en competenties van de leerling vormen het uitgangspunt.