Docentenbegeleider Passend Onderwijs

Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben wij op het 4e Gymnasium een docentenbegeleider passend onderwijs. Dit is een docent met ervaring in het onderwijs en kennis van veelvoorkomende problematiek, die adviezen geeft over onderwijs op maat in de klas. Hij zorgt voor een optimale samenwerking tussen docenten, leerlingen en zorgleerling, waardoor ook leerlingen met een speciale zorg goed in de klas kunnen functioneren.