Schoolarts

Als leerlingen langdurig of frequent ziek zijn, of als leerlingen niet goed functioneren en er gedacht wordt aan lichamelijke of psychische oorzaken, kan de schoolarts ingeschakeld worden. Een mentor kan in overleg met de leerling en ouders een leerling via de zorgcoördinator of leerjaarcoördinator aanmelden. Daarnaast kunnen ouders zelf contact opnemen met de schoolarts via de ggd