Vertrouwenspersonen

Soms zijn er problemen waarover je als leerling moeilijk kunt spreken. Dan is het prettig te weten dat er iemand is met wie je kunt praten.

Op het 4e Gymnasium hebben we twee interne vertrouwenspersonen bij wie je terecht kunt met klachten over pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie: Ada Grisel (a.grisel@het4e.nl) en Roelf ter Veld (r.terveld@het4e.nl). 

De vertrouwenspersoon op school kan klachten bespreken of indien nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Daarnaast is er voor alle klachten een klachtencommissie.

Voor medewerkers is behalve de interne vertrouwenspersoon binnen Esprit ook een externe vertrouwenspersoon beschikbaar.