Vertrouwenspersonen

Soms zijn er problemen waarover je als leerling moeilijk kunt spreken. Dan is het prettig te weten dat er iemand is met wie je kunt praten.

Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie.

De vertrouwenspersonen van het 4e Gymnasium zijn: Ada Grisel (a.grisel@het4e.nl) en Roelf ter Veld (r.terveld@het4e.nl). 

Medewerkers van de Esprit Scholen kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een vrouw en een man: Alice Vlottes en Jac Reus.