Ziekteverzuim

Op school is extra aandacht van de schoolarts en Zorgcoördinator voor ziekteverzuim bij leerlingen van het Voortgezet Onderwijs.

Ziekteverzuimbegeleiding gaat volgens de methode M@zl (Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling). Dit is een landelijk erkende methode die door scholen en de jeugdgezondheidszorg is ontwikkeld. Binnen M@zl werken de school en de jeugdarts samen om te zorgen dat de ziekgemelde leerling de juist begeleiding krijgt. Vanuit een gezamenlijke zorg en ieder vanuit zijn eigen rol. Een leerling die regelmatig ziek is, loopt al gauw leerachterstand op of mist het contact met zijn/haar vrienden en vriendinnen op school. Leerlingen die meer dan gemiddeld wegens ziekte van school verzuimen, zullen in een vroeg stadium in contact gebracht worden met de schoolarts.

De leerjaarcoördinator kan besluiten ouders en leerlingen te laten oproepen door de schoolarts bij frequent, langdurig of bij een opvallende regelmaat in de ziektemeldingen. De schoolarts gaat samen met de leerling en diens ouders na welke problemen geleid hebben tot ziekteverzuim en wat mogelijke oplossingen hiervoor zijn. De bevindingen van de schoolarts worden met in achtneming van de privacyregels teruggekoppeld naar de school. Zo nodig adviseren zij de school om een leerling extra te begeleiden.

In het VERZUIMPROTOCOL staat beschreven welke handelingen worden verricht wanneer een leerling (onterecht) absent is en wie voor de verschillende stappen verantwoordelijk is.