Zorgcoördinator en Zorgadviesteam

Leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan vakdocent en mentor kunnen geven, worden aangemeld bij de zorgcoördinator. Als het nodig is, worden de zorgen besproken met externe zorgprofessionals. Dit zijn vaak de Ouder Kind adviseur (OKA), schoolarts, de leerplichtambtenaar en de begeleider passend onderwijs (BPO). Het Zorgadviesteam komt eens per maand bijeen in verschillende samenstellingen, afhankelijk van de zorgvragen.