absentie en verlof

Aanvraagformulieren voor absentie en verlof kunnen hier worden gedownload.

formulieren

Absentieformulier

Aanvraagformulier vakantieverlof

Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden

 

Aanvraagformulieren kunnen ook worden opgehaald bij de conciërge. Daar kunnen de ingevulde formulieren ook worden ingeleverd.

ziek melden

Als uw kind ziek is, dient u dit ’s ochtends, vóór aanvang van de school, uiterlijk om 09.00 uur, door te geven aan de school. Dit kan telefonisch (020 - 584 90 10) of per mail (verzuim@het4e.nl).

Onmiddellijk na terugkeer op school levert uw kind een door u ondertekend absentieformulier in bij de conciërge met de reden en de duur van de absentie.

Bij opname in een ziekenhuis of langdurige afwezigheid i.v.m. ziekte, neemt u contact op met de mentor. De mentor onderhoudt dan het contact met u en uw kind.

verzuimprotocol

In het VERZUIMPROTOCOL staat beschreven welke handelingen worden verricht wanneer een leerling (onterecht) absent is en wie voor de verschillende stappen verantwoordelijk is.