ziek melden

Als uw kind ziek is, dient u dit ’s ochtends, vóór aanvang van de school, uiterlijk om 09.00 uur, door te geven aan de school. Dit kan telefonisch (020 - 584 90 10) of per mail (verzuim@het4e.nl). Hetzelfde geldt voor het beter melden van uw kind.

Bij opname in een ziekenhuis of langdurige afwezigheid i.v.m. ziekte, neemt u contact op met de mentor. De mentor onderhoudt dan het contact met u en uw kind.

formulieren langdurig verlof

Verlof anders dan wegens ziekte dient van tevoren te worden aangevraagd met onderstaande formulieren.

 

Aanvraagformulier vakantieverlof

Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden

 

Aanvraagformulieren kunnen ook worden opgehaald bij de conciërge. Daar kunnen de ingevulde formulieren ook worden ingeleverd.

verzuimprotocol

In het VERZUIMPROTOCOL staat beschreven welke handelingen worden verricht wanneer een leerling (onterecht) absent is en wie voor de verschillende stappen verantwoordelijk is.