Ouderavonden

Van de volgende ouderavonden is het programma bekend:

 

 

Ouderavond klas 2 op 18 september

U bent welkom vanaf zeven uur. Het programma van de avond ziet eruit als volgt:

19:00-19:15 Inloop met koffie

19:15-20:00 Plenair en interactief gesprek o.l.v. onze mediathecaris Tom Sijtsma over digitale geletterdheid

20:00-20:15 Pauze

20:15-21:00 Per klas uiteen (zie lokaalindeling hieronder) o.l.v. mentor; de mentor zal u dan inlichten over de gang van zaken in de klas en op school.

Bregje Prent 2A 116

Wenda van Feggelen 2B 117

Michelle Epping 2C 103

Frank Verburg 2D 104

Margot de Kort 2E 105

Ouderavond klas 4 op 26 september

Op donderdag 26 september staat er een ouderavond gepland voor jaarlaag 4. We willen u van harte uitnodigen voor deze avond die uit twee delen bestaat.

In het eerste deel wordt u informatie geboden over de verschillende buitenlandreizen in de week van 13 tot en met 18 oktober. In het tweede deel staat de (hernieuwde) kennismaking met de mentor van uw kind centraal. Het is bij uitstek de gelegenheid om vragen te stellen over het komende schooljaar. Het tijdschema vindt u hieronder:

19.15 – 19.30u. Inloop met koffie/thee in de aula

19.30 – ±20.15 u. Presentatie van de verschillende reizen:
Engeland : Dick van Santen Filmlokaal
Duitsland: Bregje Prent en Bas van Woesik Lokaal 1.07
Frankrijk: Vincent Folliet Bevo-lokaal

±20.15 – 20.30u. Pauze met koffie en thee

20.30 – ±21.00u. Informatie per klas door de mentor
4A: Nadia el Abdellaoui lokaal 103
4B: Annette Beck lokaal 104
4C: Ronald Vonhof lokaal 105
4D: Joan de Ruijter lokaal 106
4E: Emiel Pieterse lokaal 107

Ouderavond klas 5 op 23 september

Maandag 23 september a.s. is onze ouderavond klas 5. Op deze avond zullen twee onderwerpen centraal staan; de Romereis en informatie over het studiekeuzetraject.

De ouderavond heeft als doel om ook de ouders een algemene indruk te geven van de Romereis en het programma dat de leerlingen zullen doorlopen. Daarnaast wordt er kennisgemaakt met de begeleiders en is er de mogelijkheid vragen te stellen over de reis. Ook starten de leerlingen in klas 5 voor veel vakken met een PTA voor twee jaar als voorbereiding op het Centraal Examen. Over het belang van de cijfers in klas 5 en de studiekeuze wordt kort informatie verstrekt door de decaan.

Programma ouderavond:

19:15 uur: inloop met koffie/thee

19:30 uur: welkomstwoord Jaarlaagcoördinator

19:35 uur: aanvang centrale deel algemene informatie studiekeuzetraject

19:50 uur: inleiding en uitleg Rome-onderdeel

20:00 uur: in lokalen; programma met groepsbegeleiders

20:45 uur: einde avond