Ouderbijdragen

Op het 4e Gymnasium betalen ouders jaarlijks een bedrag dat een jaargemiddelde is van alle vrijwillige bijdragen (voor reizen, activiteiten etc.) over de hele schooltijd van hun kind(eren).

Ouderbijdragen zijn in Nederland vrijwillig. Voor reizen en activiteiten, die wij van groot belang vinden voor het onderwijsprogramma, wordt de school echter niet vergoed. Daarom wordt ouders verzocht om met het 4e Gymnasium deze Regeling aan te gaan.

Mocht (de hoogte van) het bedrag een probleem vormen, dan kunt u een beroep doen op het “4e Fonds”, een noodfonds voor ouders en leerlingen dat wordt gevoed door vrijwillige bijdragen van andere ouders. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gespreid te betalen.

Alle informatie vindt u in de REGELING OUDERBIJDRAGEN en in het OVERZICHT SCHOOLKOSTEN.