SCHOOLBOEKEN

 

De (huur)boeken blijven eigendom van school; leerlingen dienen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken om te gaan. Het is met name van belang dat de leerling het ontvangen pakket goed nakijkt en nagaat of alles compleet is en de boeken niet beschreven zijn of teveel beschadigd. 

Leerlingen hadden tot en met vrijdag 10 september 2021  de tijd om dit te controleren en eventuele beschadigingen kenbaar te maken. Na 10 september gaan wij ervan uit dat de boeken onbeschadigd zijn geleverd. Als blijkt dat aan het einde van het schooljaar boeken ernstig beschadigd of kwijtgeraakt zijn, zal de school uiteraard de kosten hiervoor bij u in rekening brengen. 

De kosten van het boekenpakket komen voor rekening van de school. Uitzonderingen zijn de ondersteunende leermiddelen (zie bijgaande lijst). Deze worden aanbevolen door de docenten van het 4e Gymnasium. Indien er een tweede boekenpakket nodig is, dan kunt u dit huren tegen 25% van de nieuwprijs. Graag dit dan per mail aan mij kenbaar maken. Met vragen kunt u bij mij terecht via e-mail: boekenfonds@het4e.nl. Christianne van Lomm

 

 

     

 

Schoolboeken 2021 - 2022 

JAARLAAG 1

JAARLAAG 2

JAARLAAG 3

JAARLAAG 4

JAARLAAG 5

JAARLAAG 6

ONDERSTEUNENDE LEERMIDDELEN

REKENMACHINE KLAS 1

REKENMACHINE KLAS 4