Schoolboeken 2018-2019

Aan het eind van het schooljaar worden de boeken ingenomen.

Controleer via de website van school -  Magister – Leermiddelen - de boekenlijst.

Let wel: deze boekenlijst in Magister is niet op de telefoon te zien maar wel op de computer.

* Controleer de boeken aan de hand van de inleverlijst. Inleverlijst via Magister-Leermiddelen (icoontje twee boeken aan linkerkant). Nogmaals, deze is niet op de telefoon te zien.

* Zet het vinkje bij ‘digitaal’ uit en zet het vinkje bij ‘huur’ aan. Je ziet dan de lijst met boeken die ingeleverd moeten worden. Svp deze lijst printen en meenemen.

* De ‘koop’-boeken zijn jouw eigendom. Let er wel op dat er koopboeken zijn die in meerdere jaren gebruikt worden. Dit staat aangegeven op de leermiddelenlijst.

* Alle boeken dienen zonder kaftpapier en onbeschreven te worden ingeleverd (thuis gummen!)

 

INLEVEREN BOEKEN:

 

maandag 8 juli

Klas 5

09.00 -12.00

maandag 8 juli

Klas 6

13.00 -16.00

dinsdag 9 juli

Klas 3

09.00 -12.00

dinsdag 9 juli

Klas 4

13.00 -16.00

woensdag 10 juli

Klas 1

09.00 -12.00

woensdag 10 juli

Klas 2

13.00 -16.00

 

Aan het begin van het schooljaar kunnen de leerlingen de boeken ophalen (lokalen Nederlands). Het schema wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

 

Met vragen over de schoolboeken kunt u bij mij terecht via: boekenfonds@het4e.nl   Vriendelijke groet, Christianne van Lomm

Boekenlijst en andere documenten

boekenlijst 2018 - 2019
lijst ondersteunende leermiddelen
rekenmachine bestellen 1e klas
rekenmachine bestellen 4e klas