OPHALEN SCHOOLBOEKEN

nb: Neem een stevige, grote tas mee, bestand tegen eventuele regen (jaarlaag 1 niet nodig)

 

maandag 17 augustus

jaarlaag 5: van 09.00 uur tot 12.00 uur  

jaarlaag 6: van 13.00 uur tot 16.00 uur

dinsdag 18 augustus

jaarlaag 4: van 09.00 uur tot 12.00 uur

jaarlaag 3: van 13.00 uur tot 16.00 uur

jaarlaag 2 (ophalen in lokaal): van 13.00 uur - 16.00 uur

lokaal 108: klas 2A
lokaal 112: klas 2B
lokaal 113: klas 2C
lokaal 114: klas 2D
lokaal 115: klas 2E

(controleer samen met je mentor het boekenpakket!)

woensdag 19 augustus

jaarlaag 1: boeken liggen klaar in stamlokaal (tijden volgen)

 

Let wel: de (huur)boeken blijven eigendom van school; leerlingen dienen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken om te gaan. Het is met name van belang dat de leerling het ontvangen pakket goed nakijkt en nagaat of alles compleet is en de boeken niet beschreven zijn of teveel beschadigd.

Leerlingen hebben tot en met vrijdag 4 september 2020 de tijd om dit te controleren en eventuele beschadigingen kenbaar te maken. Na 4 september gaan wij ervan uit dat de boeken onbeschadigd zijn geleverd. Als blijkt dat aan het einde van het schooljaar boeken ernstig beschadigd of kwijtgeraakt zijn, zal de school uiteraard de kosten hiervoor bij u in rekening brengen. De kosten van het boekenpakket komen voor rekening van de school. Uitzonderingen zijn de ondersteunende leermiddelen (zie bijgaande lijst). Deze worden aanbevolen door de docenten van het 4e Gymnasium.

Indien er een tweede boekenpakket nodig is, dan kunt u dit huren tegen 25% van de nieuwprijs. Graag dit dan per mail aan mij kenbaar maken.

Met vragen kunt u bij mij terecht via e-mail: boekenfonds@het4e.nl.

Christianne van Lomm

Boekenlijst en andere documenten


lijst ondersteunende leermiddelen
rekenmachine bestellen 1e klas
rekenmachine bestellen 4e klas