SCHOOLBOEKEN INLEVEREN 2022

Aan het eind van het schooljaar worden de boeken ingenomen.  

Controleer via Magister – leermiddelen, de boekenlijst.  

Let wel: deze boekenlijst in Magister is niet op de telefoon te zien maar kan op de computer bekeken en eventueel geprint worden. 

  • Magister – leermiddelen – boekenlijst. Zet het vinkje bij ‘digitaal’ uit en zet het vinkje bij ‘huur’ aan. Je ziet dan de lijst met boeken die ingeleverd moeten worden. Je kunt deze inleverlijst eventueel printen. 

  • Controleer de boeken aan de hand van deze lijst (nogmaals, deze is niet op de telefoon te zien). 

  • De ‘koop’-boeken zijn jouw eigendom. Let er wel op dat er koopboeken zijn die in meerdere jaren gebruikt worden. Dit staat aangegeven op de leermiddelenlijst. 

  • Alle boeken dienen zonder kaftpapier en onbeschreven worden ingeleverd (thuis gummen!) 

 

INLEVEREN BOEKEN klas 3, 4, 5 & 6:

lokalen Nederlands

MAANDAG 11 JULI

 09.00 uur - 12.00 uur: 

jaarlaag 5 

 

13.00 - 16.00 uur: 

jaarlaag 6

DINSDAG 12 JULI

 09.00 uur - 12.00 uur: 

jaarlaag 3 

 

13.00 - 16.00 uur: 

jaarlaag 4

 

INLEVEREN BOEKEN klas 1 & 2 

boven aan de grote trap (1e verdieping)

 

WOENSDAG 13 JULI

 

09.00 uur - 12.00 uur: jaarlaag 1 

 

13.00 - 16.00 uur: jaarlaag 2

 

 

LET OP:  wees op tijd en blijf niet hangen,  zo kunnen we veilig en snel de boeken innemen 

 

Aan het begin van het schooljaar kunnen de leerlingen de boeken ophalen. Het schema wordt te zijner tijd bekend gemaakt.