SCHOOLJAAR 2019 - 2020 BOEKEN

LET OP:

Leerlingen hebben tot en met vrijdag 27 september de tijd om de schoolboeken te controleren en eventuele beschadigingen kenbaar te maken.

Na 27 september gaan wij ervan uit dat de boeken onbeschadigd zijn geleverd. Als blijkt dat aan het einde van het schooljaar boeken ernstig beschadigd of kwijtgeraakt zijn, zal de school uiteraard de kosten hiervoor bij u in rekening brengen. 

Let wel: de (huur)boeken blijven eigendom van school; leerlingen dienen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken om te gaan. Het is met name van belang dat de leerling het ontvangen pakket goed nakijkt en nagaat of alles compleet is en de boeken niet beschreven zijn of teveel beschadigd. 

De kosten van het boekenpakket komen voor rekening van de school. Uitzonderingen zijn de ondersteunende leermiddelen.

Indien er een tweede boekenpakket nodig is, dan kunt u dit huren tegen 25% van de nieuwprijs. Graag dit dan per mail aan mij kenbaar maken.

 

Met vragen over de schoolboeken kunt u bij mij terecht via: boekenfonds@het4e.nl   Vriendelijke groet, Christianne van Lomm

Boekenlijst en andere documenten

boekenlijst 2019 - 2020
lijst ondersteunende leermiddelen
rekenmachine bestellen 1e klas
rekenmachine bestellen 4e klas