Wijzigen adresgegevens

Omdat we brieven en mededelingen in de meeste gevallen via digitale post versturen, vragen we ouders/verzorgers om in geval van wijzigingen het nieuwe e-mailadres door te geven. We kunnen dan ons bestand up-to-date houden.

Onderstaand formulier kunt u ook gebruiken om adreswijzigingen of veranderde telefoonnummers door te geven. U hoeft deze alleen in te vullen als ze gewijzigd zijn, anders graag leeg laten.

FORMULIER (MAIL-)ADRESWIJZIGING