financiën

   

Ouderbijdragen

Ouderbijdragen zijn in Nederland vrijwillig. Wij gebruiken de ouderbijdrage om activiteiten te organiseren die buiten het normale lesprogramma vallen, zoals reizen en activiteiten, die wij van groot belang vinden voor het onderwijsprogramma. Hiervoor wordt de school echter niet vergoed. Daarom wordt ouders verzocht om met het 4e Gymnasium deze Regeling aan te gaan. Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt overigens niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Als u meer wilt bijdragen dan wij vragen, dan kunt u een donatie doen aan het 4e Fonds. Dit fonds wordt ingezet om financiële tekorten bij de organisatie van de activiteiten aan te vullen. Dit helpt de school om al onze activiteiten te kunnen blijven organiseren. Een bijdrage aan dit fonds wordt daarom zeer gewaardeerd.

Alle informatie over ouderbijdragen vindt u in de Regeling Ouderbijdragen en in het Overzicht Schoolkosten.

REGELING

OUDERBIJDRAGEN

SCHOOLKOSTEN

Overzicht van schoolkosten per leerjaar

Scholierenvergoeding

Bij de gemeente Amsterdam is een scholierenvergoeding aan te vragen. Dit is extra geld voor schoolgaande kinderen. U kunt per schooljaar voor elk kind een bedrag krijgen. Zie hiervoor het aanvraagformulier Scholierenvergoeding.

VERGOEDING

Scholierenvergoeding Gemeente Amsterdam

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.