financiën

   

Ouderbijdragen

Zoals elke school vraagt het 4e Gymnasium de ouders om een tegemoetkoming in de kosten die de school maakt voor activiteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. De ouderbijdrage is vrijwillig en geen enkele leerling wordt uitgesloten van deelname aan activiteiten als een vrijwillige bijdrage niet betaald is. We zijn echter van de betalingsbereidheid van ouders afhankelijk om het activiteitenaanbod in stand te houden. Dit zijn bijvoorbeeld reizen, excursies en andere activiteiten die belangrijk zijn voor het onderwijsprogramma. Ouders die niet het hele bedrag kunnen missen, maar hieraan wel iets willen bijdragen, kunnen eventueel ook een lager bedrag overmaken. De school ontvangt geen sponsoring

Het 4e Fonds
Ouders die meer willen bijdragen dan de school vraagt, kunnen een donatie doen aan het 4e Fonds. Dit fonds wordt gebruikt om financiële tekorten bij de organisatie van de activiteiten aan te vullen. Dit helpt de school om al onze activiteiten te kunnen blijven organiseren. Een bijdrage aan dit fonds wordt daarom zeer gewaardeerd.

WisCollect
De ouderbijdragen worden geïnd door een digitaal systeem met de naam WisCollect. De facturen voor de schoolkosten worden aan het begin van elk jaar klaargezet in een eigen account. Ouders krijgen dan twee weken de tijd om hierop te reageren en hun betaalvoorkeuren aan te geven. Er zijn meerdere betaalmogelijkheden. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om gespreid te betalen. 

Alle informatie over ouderbijdragen vindt u in de Regeling Ouderbijdragen en in het Overzicht Schoolkosten.

REGELING

OUDERBIJDRAGEN

SCHOOLKOSTEN

Overzicht van schoolkosten per leerjaar

Regelingen Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam kent verschillende regelingen voor financiële ondersteuning. U heeft weinig geld omdat u een uitkering heeft of omdat u weinig verdient. U kunt hulp krijgen bij de kosten voor uw kinderen. Kijk hiervoor bij de Regelingen voor kinderen tot 18 jaar.

Ook zijn er kosten die worden vergoed als je een stadspas hebt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vrijwillige ouderbijdrage voor de middelbare school. Kijk hiervoor bij Kindtegoed - kosten terugvragen.

Regeling

voor kinderen tot 18 jaar

Kindtegoed

kosten terugvragen

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.