schoolboeken en leermiddelen

   

Schoolboeken

Aan het begin van het schooljaar, kunnen de leerlingen hun schoolboeken volgens onderstaand schema ophalen. Let wel: de (huur)boeken blijven eigendom van school; leerlingen dienen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken om te gaan. Het is met name van belang dat de leerling het ontvangen pakket goed nakijkt en nagaat of alles compleet is en de boeken niet beschreven zijn of teveel beschadigd.

Reclamatie: Leerlingen hebben tot en met vrijdag 16 september de tijd om hun boekenpakket te controleren en eventuele beschadigingen kenbaar te maken. Na 16 september gaan wij ervan uit dat alle boeken onbeschadigd zijn geleverd. Als blijkt dat aan het einde van het schooljaar boeken ernstig beschadigd of kwijtgeraakt zijn, zal de school uiteraard de kosten hiervoor bij u in rekening brengen.

De kosten van het boekenpakket komen voor rekening van de school. Uitzonderingen zijn de ondersteunende leermiddelen (zie bijgaande “wat heb je nodig”-lijst). Over de aanschaf van de rekenmachine zult u apart informatie ontvangen. Indien er een tweede boekenpakket nodig is, dan kunt u dit huren tegen 25% van de nieuwprijs. Graag dit dan per mail kenbaar maken aan Christianne van Lomm via e-mail: 
boekenfonds@het4e.nl.

Ahaalschema

Klas 1: Op woensdag 31 augustus liggen de schoolboeken voor uw kind klaar in het stamlokaal van de klas. Overigens is het niet nodig een tas mee te nemen, de boeken zitten al in een stevige shopper. Aan de hand van de boekenlijst wordt het pakket nagekeken, samen met de mentor.

Klas 2: Op dinsdag 30 augustus liggen de schoolboeken voor uw kind klaar in het lokaal (nader te bepalen). Aan de hand van de boekenlijst wordt het pakket nagekeken, samen met de mentor.

Klas 3: Op dinsdag 30 augustus boeken ophalen 9.00 uur -12.00 uur

Klas 4: Op dinsdag 30 augustus boeken ophalen 13.00 uur - 16.00 uur

Klas 5: Op maandag 29 augustus boeken ophalen 9.00 uur -12.00 uur

Klas 6: Op maandag 29 augustus boeken ophalen 13.00 uur -16.00 uur 

Lijsten van schoolboeken en leermiddelen

LIJSTEN VAN SCHOOLBOEKEN VERSCHIJNEN BINNENKORT.

ONDERSTEUNENDE LEERMIDDELEN

REKENMACHINE KLAS 1

REKENMACHINE KLAS 4

Slim.nl

Leerlingen en medewerkers van het 4e Gymnasium kunnen via Slim.nl voordelig software en ook - via partnershops - hardware kopen.

Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van Slim.nl moet je onderwijs volgen of werken bij een onderwijs instelling in het MBO of voortgezet onderwijs. Registreren kan in enkele simpele stappen.

  • Ga naar Slim.nl
  • Klik op Registreren en kies als school: het 4e Gymnasium (Amsterdam)
  • Vul het online-formulier in en klik op Opslaan

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.