Privacy & cookies

Het 4e Gymnasium verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Dit Privacy Statement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via uw bezoeken aan de website van het 4e Gymnasium. U gaat akkoord met ons privacybeleid door deze website te gebruiken.

beeldrecht

We plaatsen regelmatig foto’s van schoolactiviteiten op deze website. Dit heeft tot gevolg dat ook personen (leerlingen, docenten en andere medewerkers) op de site kunnen komen. Wie een prominente, beeldbepalende rol speelt op ons folder- en beeldmateriaal, wordt vooraf om toestemming gevraagd; voor anderen geldt dat niet. (Ouders van) leerlingen die op de site te zien zijn en hier bezwaar tegen maken, kunnen dit kenbaar maken bij de school; telefonisch of via een e-mail. De betreffende foto wordt dan z.s.m. verwijderd.

klikgedrag en webstatistieken

Het 4e Gymnasium meet de mate waarin haar website wordt bezocht en het klikgedrag op onze website. Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatie en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd.

verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten het 4e Gymnasium, tenzij in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

sites gelinkt aan de website van het 4e Gymnasium

De website van het 4e Gymnasium bevat links naar sites die niet door of in opdracht van de school zijn vervaardigd. Het 4e Gymnasium is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Zie ook: het Internetprotocol van het 4e Gymnasium met afspraken over het gebruik van e-mail, filmpjes, foto's etc.