School vanaf 2 juni beperkt weer open

Beste ouders, beste leerlingen,

Vanaf dinsdag 2 juni mogen leerlingen weer naar school. Leerlingen van klas 1 t/m 3 krijgen lessen volgens een aangepast rooster. Leerlingen van klas 4 en 5 volgen geen lessen, maar hebben een toetsrooster.

Op school gelden speciale veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus.

check mail en jaaragenda regelmatig

Communicatie over actuele zaken zal voornamelijk per mail verlopen of per mail worden aangekondigd.

Leerlingen en ouders wordt dan ook vriendelijk verzocht de mail nauwlettend in de gaten te houden.

actuele informatie coronavirus

Voor actuele informatie van de rijksoverheid verwijzen we u naar de website van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hier vindt u alle actuele informatie.

school tot 2 juni beperkt toegankelijk

Als je spullen hebt liggen in je kluisje dan kun je die komen ophalen. Ook boeken die voor je zijn klaargelegd kun je komen halen. Het schoolgebouw is open tussen 8:30 uur en 15:00 uur.  Als je je spullen hebt en je hoeft niet op school te blijven, ga dan ook weer direct naar huis.

afgelast

De volgende activiteiten zullen helaas geen doorgang vinden:

  • Projecten
  • Sportdagen
  • Afsluitend schoolfeest
  • Lustrumviering